Rekisteriselosteet

Käydessäsi asiakkaanamme Kuntokeidas Vesipekassa ja ArinaAreenalla, keräämme henkilötietojasi siinä määrin, kuin se palveluiden tuottamiseksi on tarpeellista. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, jotka pääset lukemaan tämän selosteen alta.

Yleistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista

Rekisteriselosteista näet, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Samoin rekisteriselosteista näkyvät kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa, josta sinulla on oikeus tietää.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä sähköpostilla info.vesipekka [at] raahe.fi. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä sähköpostitse info.vesipekka [at] raahe.fi

Rekisteriselosteissa kerrotaan kunkin rekisterin osalta, jos tietoja luovutetaan säännönmukaisesti johonkin. Näiden säännönmukaisten luovutusten lisäksi henkilötietoja saadaan käyttää tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Rekisteriselosteessa mainitulta yhteyshenkilöltä voit kysyä tietojesi käsittelystä.

Kuntokeidas Vesipekka noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta sekä hyviä käytänteitä.


Asiakasrekisteriseloste

Kuntokeidas Vesipekan ja ArinaAreenan asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Raahen Kaupunki, Kuntokeidas Vesipekka, Uimahallintie 8, 92100 Raahe (Y-tunnus: 1791817-6)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Janne Mykkänen

Postiosoite: Uimahallintie 8, 92100 Raahe

Sähköpostiosoite: janne.mykkanen@raahe.fi

Puhelin: 0440289200

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, laskutus

 • kirjautuminen Kuntokeidas Vesipekan Timmi-ajanvarausjärjestelmään, Hellewi-nettikauppaan sekä nettikauppa Osteriin

 • itsepalvelusivuston toteuttaminen

 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

 • tuotteiden ja palveluiden personointi

 • käyttäjäkokemuksen parantaminen ja tuotekehitys

 • suoramarkkinointi

 • asiakkaan profilointi ja segmentointi

 • markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentaminen

 • mielipide- ja markkinatutkimukset

 • muut vastaavat tarkoitukset, jotka eivät ole yhteen sopimattomia yllä mainittujen kanssa

Sinun ei ole pakko luovuttaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Kuntokeidas Vesipekan tai ArinaAreenan kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä saadut tiedot:

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

 • yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika- tai sosiaaliturvatunnus laskutusta varten, sukupuoli

 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja ostotiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä varauksiin liittyvät tiedot (varaus, jono, myöhässä ja peruutus)

 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

 • asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

 • Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, kassapisteessä asioinnin yhteydessä, puhelimitse, asiakaskortin- tai rannekkeen käytöllä (kulunvalvontalaitteet), sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

Rekisteriseloste on nähtävissä Kuntokeidas Vesipekan nettisivuilla osoitteessa www.vesipekka.fi

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse info.vesipekka [at] raahe.fi tai henkilökohtaisesti asioida Kuntokeidas Vesipekan asiakaspalvelupisteessä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista

7. Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä.

Asiakastietoja säilytetään enintään viisi vuotta viimeisestä asiakkaan osto- tai varaustapahtumasta. Tämän jälkeen asiakasjärjestelmistä poistetaan kaikki asiakkaan henkilötiedot.

8. Rekisterin suojaaminen

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli vuokrasopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

Rekisteriseloste on nähtävissä Kuntokeidas Vesipekan nettisivuilla osoitteessa www.vesipekka.fi

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse info.vesipekka [at] raahe.fi tai henkilökohtaisesti asioida Kuntokeidas Vesipekan asiakaspalvelupisteessä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröity tulee olla yhteydessä
info.vesipekka [at] raahe.fi tai kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Kuntokeidas Vesipekan asiakastietojärjestelmästä tai/ja omien asiakastietojensa siirtoa. Poisto- tai siirtoasioissa tulee olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

11. Tiedon korjaaminen

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtivat pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt tai laskutusasioista vastaava henkilö.


Kameravalvonnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Raahen Kaupunki, Kuntokeidas Vesipekka, Uimahallintie 8, 92100 Raahe (Y-tunnus: 1791817-6)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Veikko Kuurne

Postiosoite: Uimahallintie 8, 92100 Raahe

Sähköpostiosoite: veikko.kuurne [at] raahe.fi

Puhelin: 044-765 1326

3. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turvakamerajärjestelmien tarkoituksena on rikosten ennaltaehkäisy, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämisen edistäminen. Henkilötietojen käytön perusteena on tarve asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisyyn, turvallisuuden varmistamiseen ja rikosten selvittämisen edistämiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Henkilötietolaki 8 §

Videovalvonnasta ilmoitetaan toimitilassa erillisillä kylteillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Toimitiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä oleskelevien ja liikkuvien henkilöiden kuvat.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta rekisterin tiedot kertyvät.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta minnekään. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos, jonka kohdalla tietojen luovuttamisen lainsäädännölliset edellytykset täyttyvät.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteri sisältää automaattisesti ja teknisesti tallennettua tietoa, jossa ei lähtökohtaisesti ole virheellistä tietoa. Tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tallenne poistuu automaattisesti 14 vuorokauden kuluttua.

Kielto-oikeus

Kuvatallenteessa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen.

Rekisteröidyn ei tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Tietojen poisto tai siirto

Ei ole

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Ei ole manuaalista aineistoa

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietoihin on pääsy vain Kuntokeidas Vesipekan nimeämillä henkilöillä.

Kuvamateriaali tallentuu digitaalisesti palvelimelle, jonka käyttö on suojattu.

Säilytysaika

14 vuorokautta

  

Päivitetty